INDUSTRISERVICE

Vi åtar oss olika serviceuppdrag åt mindre och större företag.

Vi har tillgång till följande personal för olika uppdrag : Mekaniker, Svetsare, Elektriker, Sanerare samt övrig underhållspersonal.

Alla arbetare Jobbar efter SSG Entre och kompletterar med övrig SSG utb vid behov .

Vi anpassar kompetensen av personalstyrkan före varje enskilt uppdrag gällande, Truck, Kran, heta arbeten, fallskydd samt annan eventuell nödvändig utb som kan tänkas behövas för ett säkert arbete.

Förfrågan
Företag
Namn
Tel
Beskriv vad ni vill ha hjälp med.