BEHIA AB

Verksamhet & ändamål

BEHIA AB sysslar med konsultverksamhet och försäljning av tjänster och produkter inom däck och fordonsservice.

Utöver det bedriver BEHIA AB rådgivning och konsultverksamhet rörande tillverkande industrier, management, organisation, företagsledning.

Bolaget kommer förvalta och investera i fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.