Verksamhet & ändamål

BEHIA AB ska syssla med konsultverksamhet och försäljning av tjänster och produkter inom däck och fordonsservice.

Utöver det bedriver BEHIA AB rådgivning och konsultverksamhet rörande tillverkande industrier, management, organisation, företagsledning.

BEHIA Fastigheter AB ska förvalta och investera i fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.