Övervakning


Information:
Vi har valt att informera om vår kameraövervakning på två sätt:
Skyltar på de aktuella fastigheterna med hänvisning till mer utökad information via vår hemsida
https://www.behia.se/overvakning/

Ändamål:
Vårt ändamål med kameraövervakningen är att förhindra och förebygga brott mot våran personal & egendom. Det är också en komplettering till vårat larm som övervakas av Securitas Direkt.

Lagring av bevakningsmaterial:
Vi lagrar det inspelade materialet i max 15 dagarpå servrar inom EU. Motiveringen till detta är att vissa överträdelser inte upptäcks direkt utan först en tid efteråt.

Har ni klagomål eller synpunkter på detta hänvisar vi er först och främst BEHIA AB:s VD
Elias Hjort med kontaktuppgifter elias.hjort@behia.se och sedan till integritetskyddsmyndigheten om vi inte löser de eventuella frågor, synpunkter eller dispyter som kommer in till oss.